Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδος Καλαμάτας για τους τσιγγάνους.

Στην Αγία Τριάδα Καλαμάτας οι κάτοικοι ξεσηκώνονται γι τα αίσχη των γύφτωνΟ κόμπος έφτασε στο χτένι για τους κατοίκους της περιοχής Αγίας Τριάδας Καλαμάτας, που υποφέρουν τα πάνδεινα από τους «ευπαθείς» που έχουν εγκατασταθεί με το έτσι θέλω στην περιοχή τους, δημιουργώντας παράνομο οικισμό. Έτσι, αντιπροσωπεία των κατοίκων ε­πι­σκέ­φθη­κε το Δή­μαρ­χο της πόλης και τον ενημέρωσε για την έ­ναρ­ξη συ­νε­χών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων, μέ­χρι που να φύγουν οι «ευπαθείς» α­πό την Α­γί­α Τριά­δα.

Βασικό πρόβλημα των κατοίκων είναι η εγ­κλη­μα­τι­κή πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα των κα­τα­πα­τη­τών τσιγ­γά­νων (προ­πη­λα­κι­σμοί κα­τοί­κων, κλο­πές, ρευ­μα­το­κλο­πές, η­χορ­ρύ­παν­ση, κλο­πή νε­ρού ΔΕΥ­ΑΚ, κα­τα­πά­τη­ση οι­κο­πέ­δων, πι­θα­νή δι­α­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών κ.λπ.­). Ιδού τι αναφέρουν στο υπόμνημά τους, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κοροϊδία που υφίστανται από τον υπουργό ΠΡΟ-ΠΟ:

«…Για την κα­τά­στα­ση αυ­τή εί­ναι ε­νή­με­ρος ο κ. Δέν­διας. Δυ­στυ­χώς, ό­μως, ε­νώ ο κ. Υ­πουρ­γός ε­πι­σκέ­φθη­κε τον προ­τει­νό­με­νο χώ­ρο με­τεγ­κα­τά­στα­σης των πα­ρά­νο­μων τσιγ­γά­νων στον οι­κι­σμό Μπιρ­μπί­τα, που κα­τα­σκευ­ά­σθη­κε γι’ αυ­τό το σκο­πό (πλη­σί­ον της πό­λης Μεσ­σή­νης) και εί­ναι και α­πό­φα­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, εν­τού­τοις δεν ε­πι­σκέ­φθη­κε τα πα­ρά­νο­μα πα­ρα­πήγ­μα­τα των τσιγ­γά­νων που εί­ναι 500 μέ­τρα α­πό το Δη­μαρ­χεί­ο της Κα­λα­μά­τας, μέ­σα στο σχέ­διο και πυ­κνο­δο­μη­μέ­νο ι­στό της πό­λης. Επισημαίνουμε τη σο­βα­ρό­τη­τα της κα­τά­στα­σης α­πό την έν­τα­ση που ε­πι­κρα­τεί με­τα­ξύ κα­τοί­κων και τσιγ­γά­νων, η ο­ποί­α μπο­ρεί να ο­δη­γή­σει σε «α­τυ­χές πε­ρι­στα­τι­κό», με α­πρό­βλε­πτες συ­νέ­πει­ες».

Ethnikismos.net

This entry was posted in ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s